Molenwater 105

4331 SG, Middelburg

Ma-vr 08:00-18:00

Analytics data naar Excel

Aan de slag met Google Analytics data in Excel

Vrijwel iedere website-eigenaar gebruikt Google Analytics . Vanwege het gebruiksgemak en de vele nuttige websitegegevens is het eigenlijk ook een must-have. Door data te exporteren naar Excel is het mogelijk erg zinvolle analyses te verrichten en datasets samen te voegen. Wanneer met Excel gewerkt wil worden is het belangrijk de volgende onderwerpen te snappen: Google Analytics data exporteren, datum naar de juiste waarde omzetten en query-parameters verwijderen

Google Analytics data exporteren

Google Analytics geeft de optie om data te exporteren in Excel-bestanden. In dit voorbeeld halen we data op uit Gedrag >> Site-content >> Alle pagina’s. Hierbij kiezen we de secundaire dimensie ‘Datum’.  Selecteer vervolgens rechts onderin ‘5000’ rijen. Wanneer u hier niets selecteert verschijnt er in het rapport standaard een tiental rijen. Tot slot klikt u rechts boven op de knop met de tekst “EXPORTEREN” en kiest u voor Excel. Zodoende vindt u links onder het geüploade rapport.

Data uit Excel datum selecteren

Datum omzetten naar datumwaarde

Google Analytics datum waarden kunt u niet als datum gebruiken. Met name bij draaitabellen en grafieken geeft dit problemen. Om te zorgen dat de datumwaarde van Google Analytics te gebruiken is, zet u het in Excel met een formule om. 

In de Nederlandse versie is dat: =DATUM(LINKS(cel selecteren;aantal karakters);DEEL(cel selecteren;beginnen met tellen;aantal karakters);RECHTS(cel selecteren;aantal karakters)) en in ons voorbeeld: =DATUM(LINKS(B2;4);DEEL(B2;5;2);RECHTS(B2;2)). In de Engelse versie is het respectievelijk: =DATE(LEFT(cel selecteren;aantal karakters);MID(cel selecteren;beginnen met tellen;aantal karakters);RIGHT(cel selecteren;aantal karakters)) en =DATE(LEFT(B2;4);MID(B2;5;2);RIGHT(B2;2)). 

Tot slot gaat u met de muis cursor naar de rechter onderkant van de cel en dubbelklik om de formule voor de hele kolom toe te passen.

Data uit Excel datum omzetten

Queryparameters uitsluiten

Bij paginaweergave staan er vaak parameters in de url. Dit is te herkennen door een vraagteken in de url. Deze parameters dienen als filter. Hier kan ook zelf dankbaar gebruik van gemaakt worden door tracking parameters mee te geven en door te meten welke campagnes effectief zijn. In rapporten kan het echter storend zijn als eenzelfde pagina op verschillende regels terecht komt in de rapporten. In onderstaand voorbeeld is /testpagina-1 bijvoorbeeld op vier verschillende rijen weergegeven, terwijl het feitelijk dezelfde pagina en dezelfde datum betreft.

Data uit Excel queryparameters in url

Parametergegevens uit kolom verwijderen

Voordat een parameter uitgesloten kan worden dient een extra kolom in het Excel-bestand toegevoegd te worden. Vervolgens  selecteert u de kolom met de paginaweergaven en bij ‘Gegevens’ klikt u op ‘tekst naar kolommen’ . Hierna kiest u bij scheidingstekens  voor ‘tab’ en ‘overige’ , waarbij u bij ‘overige’ een vraagteken invult. Wanneer u op ‘voltooien’ klikt blijft in de huidige kolom alleen de pagina-url over. In de volgende kolom komt de parameterinformatie te staan. Die kolom kunt u nadien verwijderen.

Data uit Excel queryparameter door kolommen te scheiden
Data uit Excel queryparameter scheiden resultaat

Queryparameters uitsluiten in Instellingen voor dataweergave

Een meer duurzame methode is om bij het beheerder panel in Google Analytics URL-queryparameters uit te sluiten. Hiervoor gaat u naar ‘Instellingen voor dataweergave’ en voegt u de parameter namen toe in het vakje ‘Google Analytics URL-queryparameters uitsluiten’. De parameter is de naam voor het =-teken. De parameters scheidt u simpel door er een komma tussen te plaatsen. Spaties zijn niet nodig. Tot slot is het van belang te benadrukken dat sommige parameters juist wel heel nuttig kunnen zijn en behouden dienen te blijven:

  • utm_source
  • utm_medium
  • utm_campaign
  • utm_term
  • utm_content

Analyses uitvoeren in Excel

Excel biedt extreem veel analysemogelijkheden. Zo is het mogelijk om verschillende datasets aan elkaar te knopen of kan door verdiepend onderzoek gekeken worden naar samenhangen tussen verschillende variabelen. Door data-analyse is het mogelijk websiteverkeer en het effect van marketingcampagnes te doorgronden. Triple8 heeft hier veel ervaring mee en helpt u graag verder.

Scroll to Top